ELEKTRIČAR - ELEKTRIČAR BEOGRAD

*Dolazak je uračunat u cenu. Cene su informativnog karaktera i mogu varirati u zavisnosti od različitih uslova: vrste uređaja, provedenog vremena, utrošenog materijala i sl. Za cene koje nisu prikazane u cenovniku, pozovite nas, objasnite kakav problem imate, i odmah ćete dobiti povratnu informaciju: kada možemo doći i koliko će koštati popravka. Za veći broj usluga cena može biti korigovana!

*Dolazak je uračunat u cenu. Cene su informativnog karaktera i mogu varirati u zavisnosti od različitih uslova: vrste uređaja, provedenog vremena, utrošenog materijala i sl. Za cene koje nisu prikazane u cenovniku, pozovite nas, objasnite kakav problem imate, i odmah ćete dobiti povratnu informaciju: kada možemo doći i koliko će koštati popravka. Za veći broj usluga cena može biti korigovana!

*Dolazak je uračunat u cenu. Cene su informativnog karaktera i mogu varirati u zavisnosti od različitih uslova: vrste uređaja, provedenog vremena, utrošenog materijala i sl. Za cene koje nisu prikazane u cenovniku, pozovite nas, objasnite kakav problem imate, i odmah ćete dobiti povratnu informaciju: kada možemo doći i koliko će koštati popravka. Za veći broj usluga cena može biti korigovana!

Powered by WebExpress