ELEKTRIČAR - ELEKTRIČAR BEOGRAD

TA PEĆ

TA peć je sklop grejača i cigli.Grejači služe da zagrevaju cigle a cigle da potom zrače akumuliranu toplotu. Uprošćeno, što više cigli, to će peć duže da zrači tj. greje prostor.
TA (Termo Akumulacione) peći su tako izbalansarane da kada grejači rade 8 sati maksimalno zagreju rapoložive cigle koje posle emituju toplotu narednih 16 sati.
Sada dolazimo do pojma termička masa, tj. što više zagrejanih cigli to je bolje ili što je veća peć to je više/duže toplote. 
Ne postoje brzi grejači, ne postoje loši grejači...grejači se definišu dužinom, tj. koliko metara toliko i kilovata. Grejač ili radi ili ne radi. Ne može loše da radi pa da odjednom umesto da ima 2 kw on radi sa pola snage.

TA peć ima tri (3) termostata:
1. Radni termostat, kojim određujete koliko će peć da se zagreje
2. Sigurnosni termostat, nalazi se unutar peći i sprečava da se peć pregreje usled nekog kvara
3. Sobni termostat koji regulise rad ventilatora u odnosu na zadatu sobnu temperaturu

Peć može loše da radi u sledećim slučajevima:
Ne postigne da se za 8 sati ugreje, ne radi grejač ili je sonda radnog termostata loše postavljena, peć pregreva, peć se brzo hladi, loša izolacija ili mala termička masa, peć slabo izduvava, loše složene cigle.
Motor ventilatora je tako napravljen da teško može da se pokvari, tj. da je maltene večan.

Cene usluga:

Kontrola ispravnosti TA peći - 1,800 RSD

Zamena grejača u TA peći - 2,000 RSD

Zamena termostata TA peći - 1,800 RSD

Zamena instalacije TA peći - 2,500 RSD

Transport TA peći - 6,000 RSD

Raspakivanje TA peći - 2,500 RSD

Zamena ventilatora u TA peći - 2,000 RSD


KOTAO

Svaki sistem grejanja se sastoji od generatora toplote i opreme za distribuciju i predaju toplote. Ovi elementi zajedno čine krug grejanja koji će obezbediti efikasnu distribuciju toplote po sobama. Princip rada sistema za grejanjeRad sistema centralnog grejanja je dobar primer za objašnjenje principa rada pojedinih komponenti unutar sistema.Sistem centralnog grejanja snabdeva nekoliko soba sa toplotnom energijom. Generator toplote (uređaj za grejanje), smešten je na centralno mesto, obično u podrumu kuće. Kompletan sistem grejanja podrazumeva osim generatora toplote, opremu za distribuciju i opremu za predaju toplote.. Navedeni krug grejanja snabdeva toplotnom energijom sve sobe unutar objekta.
Prva komponenta svakog sistema grejanja je generator toplote, kao npr. zidni gasni kotao za grejanje. Ostale raspoložive tehnologije se takođe mogu primeniti za istu namenu. Sve tehnologije podrazumevaju isti princip rada, a to je zagrevanje medijuma za prenos toplote, što je u praksi najčešće voda.
Zagrejana voda distribuira se od generatora toplote, putem sistema cevi, do grejnih tela postavljenih u svakoj sobi koja se želi grejati. Distribucija se vrši putem dvocevnog sistema, pa tako govorimo o polaznom i povratnom vodu centralnog grejanja. U polaznom vodu cirkuliše zagrejana voda prema grejnom telu (radijatoru) ili sistemu podnog grejanja, a u povratnom vodu cirkuliše ohlađena voda nazad, prema generatoru toplote.
Sistem centralnog grejanja prenosi toplotnu energiju putem sistema cevi. Grejna tela (radijatori) i grejne površine se zagrevaju putem zagrejane vode. Toplotna energija zagrejane tople vode se prenosi putem površine grejnih tela na vazduh unutar sobe koja se greje. Iz tog razloga radijatori su dizajnirani tako da okolni vazduh može lagano cirkulisati oko površine samog radijatora. Vazduh se vrlo brzo zagreva i kao takav se podiže iznad površine radijatora sve do plafona. U gornjem nivou sobe, zagejani vazduh se počinje hladiti i usled toga pada nazad prema podu. Na ovaj način se postiže prirodna cirkulacija vazduha, koja će obezbediti prijatnu temperaturu unutar prostora u kojem boravimo.


Cene usluga:

Zamena termostata na kotlu - 2,000 RSD

Zamena sklopke na kotlu - 2,500 RSD

Zamena instalacije u kotlu - 3,600 RSD

Zamena grejača u kotlu - 3,600 RSD

Kompletan servis kotla - 4,400 RSD

GREJALICA

Prilikom odlučivanja o nabavci grejnog tela treba prvo znati nekoliko osnovnih stvari kako bi pravilno odlučili koje Vam je grejno telo potrebno, a samim tim će te izbeći i nezadovoljstvo zbog pogrešnog izbora ili slabih rezultata grejanja.Kao prva stvar koja se nameće je način rada grejalice. Kaloriferi – Naime Halogene grejalice greju površinu koja se nalazi ispred njih i efekti uključene grejalice se najpre osete ukoliko je grejalica uperena u vas, ukoliko grejalica nije usmerena prema Vama efekti rada grejalice mnogo sporije dolaze. Efekti grejanja postoje samo dok je uključena, čim se peć ugasi prostorija se počinje hladiti.Kaloriferi brzo zagrevaju vazduh u prostoru u kom se nalaze i jedno su od najbržih grejnih tela, ali cena brzine je visoka potrošnja energije. Pored toga što su veći potrošači, efekti kalorifera postoje samo dok je uključen i čim se ugasi, prostorija se počinje hladiti. Uljni radijatori su ekonomični i greju prostoriju i nakon samog gašenja radijatora. Nakon 30-tak minuta efekti grejanja prestaju, relativno su sporije grejno telo od kalorifera i halogene grejalice, ali se uvek možete nasloniti na njega bez bojazni da ćete se zapaliti. Panelni radijatori, brži su i ekonomičniji od uljanih radijatora, ali se i brže hlade pa se efekti grejanja mnogo brže nestaju.

Cene usluga:

Popravka svih vrsta grejalica - od 2,000 RSD

Ugradnja kupatilske grejalice - od 2,500 RSD

Powered by WebExpress